تفاوت میان نسخه‌های «شروان»

به نسخهٔ 30634679 از MikeEcho (بحث) برگردانده شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(به نسخهٔ 30634679 از MikeEcho (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== پیشینه قومی ==
زبان رسمی این منطقه بعد از [[اسلام]] زبان [[ترکی آذریفارسی]] بوده‌است؛ و شعرای منطقه، مانند [[خاقانی]]، [[نظامی قونوی|نظامی]]، [[فلکی شروانی]]، [[قوامی گنجوی|قومی گنجه‌ای]]، [[ذوالفقار شروانی]] و غیره همگی اشعار خود را به ترکی و فارسی سروده‌اند. [[جمال الدین خلیل شروانی]] در قرن هفتم در [[نزهةالمجالس]] از پنجاه تن از شعرای [[گنجه]] و شَروان و [[بیلقان]] و [[باکو]] نام برده و شعر نقل کرده‌است. [[بدر شیروانی]] شاعر قرن نهم (متولد در [[شماخی|شَماخی]]، مرکز شَروان، در ۷۸۹ و متوفی در ۸۵۴)، از معاصرین [[سلطان خلیل شروان شاه]] نیز دیوانی در ۱۲۴۷۳ بیت دارد که به استثنای دو غزل آن که به یک گویش ایرانی به نام زبان کنار آب است، ۱ و حدود ۵۰ بیت آن که به ترکی است، بقیه تماماً به [[فارسی]] است.<ref name="صادقی، علی‌اشرف">صادقی، علی‌اشرف: مجله زبانشناسی، سال هجدهم، شمارهٔ اول (پیاپی ۳۵)، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص ۱–۱۲.</ref>
 
در منطقهٔ اران و شروان سده‌ها پیش از [[بدر شروانی]] و به احتمال زباد بعد از سال ۴۵۸ که [[غز]]ها به اران و شروان حمله کردند و موجب خرابی فراوان و کشتارهای بسیار شدند گروه‌هایی از ترکان مستقر شده بودند. در ایام حکومت [[قزل ارسلان ایلدگزی]] (۵۷۸–۵۸۲) که به شَروان حمله کرد و [[شماخی]] را متصرف شد. [[اخستان بن منوچهر|اَخْسِتان بن منوچهر]] فرمانروای شَروان مجبور شد مقر خود را به باکو منتقل کند (ر ک. مینورسکی ۱۳۷۵: ۱۵۷) نیز احتمالاً گروه‌های دیگری از ترکان در شَروان ساکن شدند. از اشعار بدر چنین برمی‌آید که در قرن نهم نیز گروه‌های دیگری از ترکمانان (= ترکان) شَروان را مورد تاخت و تاز قرار داده و موجب خرابی آنجا شده بودند. این ترکمانان بی شک سپاهیان [[اسکندر قراقویونلو]] بودند که از [[تبریز]] به شَروان حمله کرد و خرابی‌های بسیار به بار آورد.<ref name="صادقی، علی‌اشرف"/>