تفاوت میان نسخه‌های «ترور پل شفر و جک ترنر»

عوامل ترور کیف دستی‌های دو مستشار مزبور را که حاوی اسناد و مدارک بسیار باارزشی بوده از ماشین خارج کرده و تحویل مسولان خود می‌دهند و آنها نیز این اسناد و مدارک را تحویل دولت [[شوروی]] برای جلب حمایت و پشتیبانی آن دولت، می‌دهند.
 
در بولتن ویژه ساواک با نام «درباره اعترافات [[وحید افراخته]] در زمینه تبادل اطلاعات با سفارتخانه‌های شوروی در خارج از کشور» که همان زمان به اطلاع شاه و [[نصیری]] رئیس ساواک رسید. [[وحید افراخته]] فرمانده تیم سیاسی ـ نظامی گروه مجاهدین خلق در اعترافات خود در مورد این موصوعموضوع توضیح می‌دهد.:
 
::کیف دستی‌های آن‌ها را برداشته و به جای آن کیف دیگری که محتوای مواد منفجره بود در اتومبیل گذاشته‌است تا پس از رسیدن مأموران در محل حادثه و بازکردن آن، کیف مذکور منفجر و تلفات دیگری به مأموران وارد آید.
 
پس از بررسی و ترجمه اوراق و نوشته‌های داخل کیف‌های دو سرهنگ (این مدارک به وسیله حسن حسنان ترجمه شده‌است) اعضای گروه متوجه می‌شوندشدند که اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد تأسیسات مستشاری «آرمیش مگ» در ایران، نحوه خرید هواپیماهای فانتوم از آمریکا، نحوه پرداخت پول و سررسید آن‌ها، پایگاه‌هایی که هواپیماهای فانتوم در آن مستقر می‌باشند، تعداد هواپیماهای تحویلی به ایران در هر نوبت، توضیحاتی راجع به پایگاه‌های نظامی مستشاران در ایران، مطالبی دربارهٔ مشخصات باند فرودگاه‌ها و قابلیت استفاده از آن‌ها، اطلاعاتی در مورد خطوط ارتباطی تله کمونیکاسیون و محل پایگاه‌های جاسوسی، تعدادی نقشه با علایم رمز روی آن مشخص شده، مشخصات تعدادی از مقامات ایرانی که با امریکایی‌ها در تماس هستند، گزارش‌هایی در مورد مسافرت معاون «شلزینگر» به تهران و شهرستان‌ها، قبوض خرید اسلحه از آمریکا، کروکی منزل یکی از مستشاران نظامی آمریکا در تهران و تعدادی عکس‌های خانوادگی و مدارک شخصی در کیف‌های مورد بحث وجود دارد.
مدارک شخصی دو سرهنگ به وسیله دو نفر از اعضای گروه با اضافه نمودن چند جزوه و نشریه گروه مجاهدین به پشت بام ساختمان خبرگزاری فرانسه در تهران انداخته شد و مراتب نیز تلفنی به کارمندان خبرگزاری مذکور اعلام گردید تا آن‌ها را به خانواده افسران نامبرده تحویل نمایند. مدارک مکشوفه در پشت‌بام خبرگزاری فرانسه در تهران به وسیله مأموران ساواک جمع‌آوری و با کسب اجازه به مقامات آمریکایی تحویل شد.