تفاوت میان نسخه‌های «وحید افراخته»

 
==ترور لوئیس هاوکینز==
در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجاهدین خلق، كلنل لوئیس هاوكینز از مستشاران آمریكایی را مورد هدف قرار دادند. در ساعت شش و سی دقیقه، این مستشار آمریكایی، طبق معمول از خانه خود واقع در كوچه سیمرغ (قیطریه) بیرون آمد تا با اتومبیل مستشاری به محل كار خود برود. دو عامل ترور از مجاهدین خلق حدود ۵۰ متر پایین‌تر از خانه او، راه را می بندندبستند و یكی از آنها با سلاح كمری رولور سه گلوله‌ای به طرف كلنل هاوكینز شلیك کرده استکرد. دو تا به مغز و یكی به سینه او اصابت كرده و او در دم فوت می کندکرد. در این عملیات سازمان به کیف دستی مستشار دست پیدا یم کندیافت. وحید افراخته در بازجویی های خود اعتراف می کندکرد که "اسناد مزبور برای تحویل به دولت شوروی و جلب پشتیبانی آن دولت، به خارج از کشور ارسال گردید."<ref>{{یادکرد وب|نشانی = https://www.magiran.com/article/3512511 ‏|عنوان =آگهی استخدام وکیل در آمریکا |ناشر =روزنامه شرق |تاریخ بازدید = |تاریخ = }}</ref><ref>{{یادکرد وب|نشانی =https://www.irna.ir/news/83105725/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 ‏|عنوان =تفاوتهای مهم ترورهای مجاهدین خلق، پیش و پس از انقلاب |ناشر =ایرنا |تاریخ بازدید = |تاریخ = }}</ref>
 
==درگذشت==