تفاوت میان نسخه‌های «دائموسین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
افسانه‌ها تصریح می‌کنند که شاهزاده هودونگ به دلیل یاس به وجود آمده در اثر مرگ شاهدخت ناکرانگ خودکشی نمود. اما منابع تاریخی اظهار می‌کنند که همسر دوم پادشاه دائموسین شاهزاده را که پسر همسر اول پادشاه بود، در تله انداخت. زمانی که پادشاه نسبت به هودونگ [[سوءظن]] پیدا کرد، شاهزادهٔ بد طالع بدون ذکر هیچ علتی خودکشی نمود. در حقیقت زمانی که پادشاه دائموسین جوان بود، او شاهد خودکشی برادرش شاهزاده [[هیمیانگ]] بر اساس دستور تسو پادشاه بویو بود. بعدها پادشاه دائموسین شاهد این بود که پسرش نیز به همین سرنوشت دچار شد. ظاهراً این تراژدی شوک بزرگی به پادشاه وارد کرد. بعد از اینکه پسرش درگذشت، پادشاه تا زمان مرگش در سال ۴۴ بعد از میلاد هیچ دستاورد مهمی کسب نکرد. [[دودمان هان|سلسله هان]] ناکرانگ را در سال ۴۴ میلادی توسط [[امپراتور گوانگ‌وو هان|امپراتور گوانگ‌وو]] پس گرفت. او در زمان مرگ ۴۰ سال داشت. در خلال ۲۶ سال سلطنت پر حادثه وی، گوگوریو قوی تر شد و زمینه‌ای برای پادشاهان آینده برای گسترش بیشتر قدرت پادشاهی فراهم شد.
 
== مرگ و جانشین ==
پادشاه [[موهیول]] سرانجام در سال ۴۴ میلادی و در سن 40۴۰ سالگی درگذشت و [[مینجانگ]] فرمانروای [[گوگوریو]] گردید.
 
== منابع ==