نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
تاسیس عدالتخانه از درخواست های محوری [[جنبش مشروطه]] بود.
 
نهضت عدالتخواهی ایران در زمان قاجار بوده و ارتباط تنگاتنگی بهبا نهصت[[نهضت مشروطه]] دارد و معمولا بخشی از آن محسوب می‌شود. اما در جای خود احتیاج به بررسی دارد.