نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
{{پاک‌کن}}
 
==نظام دادگستری در ایران==
===تاریخ دادگستری در ایران===
تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و ایده ای مدرن است.