نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* [[قوه قضائیه ایران]]
* [[دیوان عالی ایالات متحده آمریکا]]
* بخش Functions of the judiciary in different law systems در مدخل انگلیسی[[w:en:Judicary#Functions of the judiciary in different law systems|Judicary]] مراجعه شود.
 
== منابع ==