نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
 
==سیستم‌های قضایی==
به بخش Functions of the judiciary in different law systems در مدخل انگلیسی[[w:en:Judicary#Functions of the judiciary in different law systems|Judicary]] مراجعه شود.
* تفکیک قوا (به بالا مراجعه شود)
* سیستم هیئت منصفه