نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏سیستم‌های قضایی: اشتباه در کاراکتر فاصله آغازین تصحیح شد.
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
(←‏سیستم‌های قضایی: اشتباه در کاراکتر فاصله آغازین تصحیح شد.)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
==سیستم‌های قضایی==
هر سیستم حقوقی، نظام قضایی و دادگستری خود را دارد. بنابراین در این زمینه تنوع و گوناگونی زیادی وجود دارد. چند مورد در زیر اشاره شده. (همچنین به بخش
Functions of the judiciary in different law systems در مدخل انگلیسی[[w:en:Judiciary#Functions of the judiciary in different law systems|Judicary]] مراجعه شود.)
* تفکیک قوا (به بالا مراجعه شود)
* سیستم هیئت منصفه