تفاوت میان نسخه‌های «ایلجیمائه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
امپراطور:‌جواد پزشکیان
 
ریونگ لی ( جئون لی ): علیرضا باشکندی
 
محافظ امپراطور: بهروز ملک آرایی
۱۴۰

ویرایش