تفاوت میان نسخه‌های «فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران»

جز
←‏هیئت‌رئیسه کنونی: تکمیل هیئت رییسه با توجه به وبسایت فدراسیون فوتبال ایران.
جز (←‏هیئت‌رئیسه کنونی: تکمیل هیئت رییسه با توجه به وبسایت فدراسیون فوتبال ایران.)
جز (←‏هیئت‌رئیسه کنونی: تکمیل هیئت رییسه با توجه به وبسایت فدراسیون فوتبال ایران.)
|-
|align=center|عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیته داوران
|align=center|بدون[[فریدون متصدیاصفهانیان]] (سرپرست)
|-
|align=center|عضو هیئت‌رئیسه و نماینده هیئت‌های استانی
|align=center|عضو هیئت‌رئیسه
|align=center| [[محمود اسلامیان]]
|-
|align=center|عضو هیئت‌رئیسه و سرپرست کمیته داوران
|align=center| [[فریدون اصفهانیان]]
|}
|}