تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Hamedvahid/یادداشتها»

(←‏جلالی میلادی: ابرابزار)
 
{{جلالی|۳۱|۱۲|{{امسال میلادی}}}}
 
----
{{سن|۰|۰|۰|از تاریخ=خورشیدی|واژه سال=خیر}}
 
{{سن|۰|۸|۱۱|از تاریخ=خورشیدی|واژه سال=خیر}}
----
{{سن|۶۲۱|۱|۱|واژه سال=خیر}}
 
{{سن|۶۲۱|۱۲|۳۱|واژه سال=خیر}}
 
۶۲۱
۶۲۲
 
= [[اتحادیه ستاره‌شناسی معلمان ایران]] =