تفاوت میان نسخه‌های «آندری گرومیکو»

جز
(تمیزکاری و گسترش، الگوی سوسیالیسم-خرد)
 
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:گرومیکو، آندری}}
{{سوسیالیسم-خرد}}
 
[[رده:اعضای پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی]]
[[رده:اعضای شورای عالی اتحاد شوروی]]
[[رده:سفیران اتحاد شوروی در بریتانیا]]
[[رده:سفیران اتحاد شوروی در کوبا]]
[[رده:قهرمانان کارگرانکار سوسیالیست]]
[[رده:وزیران امور خارجه شوروی]]
 
 
{{سوسیالیسم-خرد}}