محمد آلادپوش: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
# [[درد مشترک]] (۱۳۷۳)
# [[کوسه‌ها (فیلم)|کوسه‌ها]] (۱۳۷۳)
# [[شهر در دست بچه‌ها]] (۱۳۷۰) فیلمبردار جلوه های ویژه
# [[مرغ و همسایه]] (۱۳۷۰)
# [[سایه خیال (فیلم)|سایه خیال]] (۱۳۶۹) فیلمبردار جلوه های ویژه
# کارآگاه ۲ (۱۳۶۷)
# [[گزارش یک قتل]] (۱۳۶۵)
کاربر ناشناس