تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

ویکی سازی
(فارسی سازی ارقام)
(ویکی سازی)
{{ویکی‌سازی}}
{{لحن نامناسب}}
 
[[پرونده:Gray764.png|thumb|200px|left|مسیر اعصاب حرکتی]]
نورون حرکتی فوقانی ({{به انگلیسی | Upper Motor Neuron)}} آن دسته از نورون‌هایی که مسیر آنها از مغز تا هسته‌های حرکتی ساقه مغز و یا از مغز تا نورون‌های شاخ پیشین نخاع کشیده می‌شود، اطلاق می‌گردد.
دو راه اصلی UMN عبارتنداز:
 
۱-[[راه هرمی]] یا راه قشری نخاعی(Corticospinal Tract)
 
۲-راه قشری بصل النخاعی یا قشری[[راه پیازیقشری‌پیازی]](Corticobulbar Tract)
 
[[راه هرمی]] (Pyramidal Tract) که همان راه کورتیکواسپاینال می‌باشد از [[قشر مغز]] شروع می‌شود و برجستگی‌های پیرامید را در ناحیه [[بصل النخاع]] به وجود می‌آورد.اکثر فیبرهای راه هرمی در ناحیه میان بصل النخاع و[[ نخاع]] به طرف مقابل بدن می‌روند.
 
[[راه هرمی]] بیشتر روی [[نورون‌های حرکتی پیشین]] (Anterior Motor Neurons) و [[نورون‌های واسطه‌ای]](Interneurons) نخاع ختم می‌شوند.
 
نورون‌های حرکتی پیشین نخاع خود دو نوع می‌باشند:
 
== بحث نورون حرکتی فوقانی ==
علت بحث نورون حرکتی فوقانی یا [[نورون حرکتی تحتانی]] در نورولوژی از این جهت اهمیت دارد که بتوان نوع و سطح آسیب [[دستگاه عصبی]] را تعیین کرد.
 
به عنوان نمونه [[سندرم هرمی]](Pyramidal Syndrome) بحثی درباره آسیب UMN است.درحالیکه مثلا در بیماری گیلن باره یک بحث ضایعه LMN می‌باشد.بعد از اینکه نوع آسیب مشخص شد آنگاه می‌توان مشخص کرد که سطح آسیب هر کدام در کجاست؟اگر در سندرم پیرامیدال که یک آسیب UMN محسوب می‌شود سطح ضایعه در کدام یک از مناطق می‌باشد؟