تفاوت میان نسخه‌های «خطا (فوتبال)»

خنثی‌سازی ویرایش 29720813 از Hossinmokhtarihassanabad (بحث)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 29720813 از Hossinmokhtarihassanabad (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
=== دیگر خطاها ===
همه تخلفات خطا نیستند.تخلفاتی که خطا نیستند نیز میتوانند خطا شناخته شوند(مثل ایجاد مانع در شروع بازی) یا سوءرفتاری که منجر به اخطار یا اخراج می‌شود.کتک زدن داورتوسط بازیکن تیم برای باراول جریمه بازیکن درنظرگرفته میشودولی اگربازیکنان همان تیم دردفعات بعدی مرتکب زدن داورشوندیازمین مسابقه رابدون درنظرگرفتن تصمیم داورترک کننددرصورت رضایت ندادن داور آن تیم باجریمه چندماهه وسقوط به دسته پایینترروبه رومیشودcontent://media/external/file/34200رومیشود
 
== منابع ==