قطع عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
هم درجه ی تو رفتگی غلط بود و هم مشخصا قصد اضافه کردن دلیل خاص با نظر خاصی بود. جامع ترش کردم.
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (هم درجه ی تو رفتگی غلط بود و هم مشخصا قصد اضافه کردن دلیل خاص با نظر خاصی بود. جامع ترش کردم.)
* ناهنجاریهای مادرزادی
* [[دیابت]] علت حدود 40-30 درصد آمپوتاسیون‌های انجام شده دیابت است.
 
** قانون شریعت و مجازات اسلامی از قوانین اجرایی اسلام به منظور مجازات مجرم مرتکب دزدی می‌باشد.
* قطع عضو با دلیل غیر پزشکی ( به عنوان مجازات یا دلایل خشونت آمیز دیگر)
 
== انواع ==
۸

ویرایش