اصل طرد پاولی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏اصل طرد پاولی و مدل اتمی بوهر: اصلاح اشکال در حروف نگاری
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏اصل طرد پاولی و مدل اتمی بوهر: اصلاح اشکال در حروف نگاری)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== اصل طرد پاولی و مدل اتمی بوهر ==
 
وقتی که [[مدل بور|مدل اتمی بوهر]] با موفقیت ارائه و پذیرفته شد، این پرسش مطرح شد که الکترونها در سیستم سنگین چگونه سازمان پیدا می‌کنند؟ [[معادله شرودینگر]] هیچگونه جواب قانع کننده ای برای این پرسش نداشت. چون مطابق این معادله اگر دمای یک سیستم را به دمای نزدیک به دمای صفر مطلق نزدیک کنیم، آنگاه انتظار می‌رود که تمام لکترونهایالکترونهای یک اتم به پایینترینپایین‌ترین سطح انرژی (n=1) منتقل شوند، اما نتایج تجربی [[طیف‌شناسی فروسرخ‌نزدیک|طیف شناسها]] را نمی‌توان با این فرض توضیح داد. تا اینکه فردی به نام "ولفگانگ پاولی" توانست این معما را حل کند. وی نظریه‌ای پیشنهاد داد که امروزه این نظریه به [[اصل طرد پاولی]] معروف است.
 
مطابق این اصل در یک اتم در حالت پایه ، هیچ دو الکترونی را نمی‌توان یافت که هر چهار عدد کوانتمیکوانتومی آنها یکسان باشد. اعداد کوانتمیکوانتومی الکترون ها عبارتند از:
 
_[[عدد کوانتومی اصلی|عدد کوانتمی اصلی]] که با n نشان داده می‌شود.
۳

ویرایش