اصل طرد پاولی: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏اصل طرد پاولی و مدل اتمی بوهر: اصلاح اشکال در حروف نگاری)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
مطابق این اصل در یک اتم در حالت پایه ، هیچ دو الکترونی را نمی‌توان یافت که هر چهار عدد کوانتومی آنها یکسان باشد. اعداد کوانتومی الکترون ها عبارتند از:
 
_[[عدد کوانتومی اصلی|عدد کوانتمیکوانتومی اصلی]] که با n نشان داده می‌شود.
 
_[[عدد کوانتمیکوانتومی مدار|عدد کوانتمیکوانتومی مداری]] که با L نشان داده می‌شود.
 
_[[عدد کوانتومی مغناطیسی|عدد کوانتمیکوانتومی مغناطیسی]] که با m نشان داده می‌شود.
 
_[[عدد کوانتومی اسپین|عدد کوانتمیکوانتومی اسپین]] که با s نشان داده می‌شود.
 
بین هر جفت الکترون ، حداقل یکی از این اعداد متفاوت از دیگری هست، این بیان اصل طرد پاولی در مدل اتمی بوهر است.
۳

ویرایش