تفاوت میان نسخه‌های «مجلس وکلای تجار ایران»

(+فصل جدید)
'''مجلس وکلای تجار ایران'''، اولین [[صنف|اتحادیه]] بازرگانان ایرانی بود که در سال ۱۲۶۲ (۱۸۸۳ میلادی) در تهران به ابتکار [[امین‌الضرب#محمدحسن امین‌الضرب|محمدحسن امین‌الضرب]] تاسیس شد. این اتحادیه به مدت یک سال برقرار بود و شعبه‌هایی در تبریز،شهرهای اصفهان،مختلف قزوین،ایران کرمان،و کردستان،حتی زنجان،خارج خراسان، کرمانشاه، ساری، بندرلنگه، بندرعباس، ارومیه، خوی، بغداد واز استانبولایران داشت.<ref>{{پک|آفاری|۱۳۸۵|ک=انقلاب مشروطه ایران ۱۹۰۶-۱۹۱۱ (۱۲۸۵-۱۲۹۰)|ف=فصل اول: از وابستگی تا مقاومت|ص=۵۲}}</ref>
 
== تاسیس و کیفیت برگزاری جلسات ==
در دوران ناصرالدین شاه، وزارت تجارت و فلاحت بهاز ایتکاردوران صدرصدارت اعظم[[میرزا وقت،حسین‌خان سپهسالار|میرزا حسین سپهسالار]]، صدر اعظم [[ناصرالدین‌شاه|ناصرالدین شاه]] تاسیس شد تا بتواند امور اجرایی حاکمیتی را در جهت حفظ منافع بازرگانان اعمالانجام دهد. در سال ۱۲۶۲ (۱۸۸۳ میلادی) تجار در نامه‌ای به ناصرالدین شاه خواستار برکناری وزیر تجارت و وظایفتشکیل حاکمیتیمجلس وکلای تجار شدند. این نامه را انجام دهد[[امین‌الضرب#محمدحسن امین‌الضرب|محمدحسن امین‌الضرب]] به شاه رساند و توانست موافقت او را جلب کند. اساسنامه آن در شش فصل تنظیم شد و ریاست آن را نیز امین‌الضرب بر عهده گرفت. وکلای عضو این مجلس را ریش‌سفیدان صنف تجار انتخاب می‌کردند و آنها در محل تشکیل جلسات، که خانه مصطفی تاجر تهرانی بود در دو ردیف روبروی هم می‌نشستند و بحث می‌کردند. آیین‌نامه این تشکیلات به نواحی مختلف ایران ارسال شد و خیلی زود، در ۱۶ شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، قزوین، کرمان، کردستان، زنجان، خراسان، کرمانشاه، ساری، بندرلنگه، بندرعباس، ارومیه و خوی شعبه‌هایی از این مجلس تشکیل شد. همچنین بازرگانان ایرانی در بغداد و استانبول شعبه‌هایی از آن را ایجاد کردند.<ref>{{پک|نامعلوم|۱۳۹۲|ک=نامه اتاق بازرگانی|ف=اتاق بازرگانی 130 ساله شد؛ مروری بر ادوار تاریخ تشکل های تجار ایران، از مجلس وکلای تجار تا اتاق بازرگانی|ص=۱۶}}</ref>
 
== اقدامات ==