نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏سیستم‌های قضایی: برگرداندن جمله)
 
==نظام دادگستری در ایران==
===تاریخ نظام دادگستری در ایران===
تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و ایده ای مدرن است.
تاریخ دادگستری ایران باید به چند مرحله تفکیک شود: