نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏تاریخچه (جهان): عنوان عوض شد)
==نظام دادگستری در ایران==
===تاریخ نظام دادگستری در ایران===
از آنجا که تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و ایده ای مدرن استاست، تاریخ نظام دادگستری به پیش از استقلال آن به عنوان یک قوه ی از سه قوه برمی‌گردد.
تاریخ دادگستری ایران باید به چند مرحله تفکیک شود:
==== پیش از اسلام====