مارشن من‌هانتر: تفاوت میان نسخه‌ها

ان را نذاشته اند
(آن قدرت ها را ننوشته است)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(ان را نذاشته اند)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* لمس ناپذیری
* تغییر اندازه فیزیکی
* کنترل ذهن (مخرب)
* لیزر چشمی حرارتی
* نفس فوق بشری: تنفس منجمد، تنفس باد
کاربر ناشناس