مارشن من‌هانتر: تفاوت میان نسخه‌ها

حذف یک مطلب اضافی
(ان قدرقدرت ها را دارد واقعی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(حذف یک مطلب اضافی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* نفس فوق بشری: تنفس منجمد، تنفس باد
* طول عمر
*زور بی نهایت
*سرعت برابر با سرعت نور
*کاراگاهی خبره
کاربر ناشناس