آندره زیگفرید: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
1875-1959 نویسنده و جغرافیدان اهل فرانسه که در مورد سیاست در انگلستان و کانادا نوشته است
 
از وی کتاب روح ملتها در سال 1343 شمسی توسط [[احمد آرام]] به فارسی ترجمه شده [[:en:André_Siegfried|است]]