تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

بدون خلاصه ویرایش
[[سرخس نخلی]] – Cycads<br>
[[گنتوم‌تباران]] – ''Gnetum, Ephedra, Welwitschia''
}}
{{Barlabel
|size=4
|at1=2|bar1=green|label1=Gymnospermae
|cladogram=
{{کلاد
|label1=[[پیدازادان]]
|1={{کلاد
|1=[[دانه‌سرخس‌تباران]] {{Extinct}}|barbegin1=green
|2={{کلاد
|1=Acrogymnospermae|barend1=green
|2=[[گیاهان گلدار]]
}}
}}
}}
}}
بر خلاف دیگر گیاهان بدون [[گل]]، '''بازدانگان''' دارای دانه هستند. از جمله فراوان‌ترین گونه‌ها گروه کاجها هستند که دانه‌های خود را داخل مخروط [[کاج]] تولید می‌کنند. بازدانه‌ها همچنین شامل [[سرخس نخلی|سرخسهای نخلی]]، [[درخت معبد]] و یک نوع گیاه عجیب صحرایی به نام [[ول‌ویچیا]] هستند.