تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| name = بازدانگانشفیعی بیکار
| fossil_range = {{Geological range|Bashkirian|0|earliest=380|[[کربنیفر]] – [[هولوسن]]}}
| image = Gymnospermae.jpg
| image_caption = Various gymnosperms.
| regnum = [[گیاهشفیعی]]
| subregnum = [[رویان‌داراننهان شفیعیان]]
| unranked_superdivisio = [[پیدازادانپیدا شفیعیان]]
| unranked_divisio = '''Gymnospermae''' (inc. {{Extinct}}; [[گروه نافراگیرشفیعی]])<br>
'''Acrogymnospermae''' (extant only)
| subdivision_ranks = [[شاخه (زیست‌شناسیشفیعی شناسی)]]
| subdivision = [[مخروطیانمخ شفیعی]] (or Coniferophyta) – Conifers<br>
[[کهن‌دارسانانکهن‌ شفیعیان]] – ''Ginkgo''<br>
[[سرخس نخلیشفیعی]] – Cycads<br>
[[گنتوم‌تبارانشفیعی ‌تباران]] – ''Gnetum, Ephedra, Welwitschia''
}}
شفیعی بسیار بیکار است...
کاربر ناشناس