تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{
{{دانگان شفیعی
| name = شفیعی بیکار
| fossil_range = {{Geological range|Bashkirian|0|earliest=380|[[کربنیفر]] – [[هولوسن]]}}
کاربر ناشناس