تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{
| name = حسن قاسم ملا بادریکرجی بیکار و علاف
 
| fossil_range = {{Geological range|Bashkirian|0|earliest=380|[[کربنیفر کرجی]] – [[هولوسنهولو کرج]]}}
| image = Gymnospermae.jpg
| image_caption = Various gymnosperms.
| regnum = [[حسنشفتا قاسمکرجی]]
| subregnum = [[نهان حسنکرج]]
| unranked_superdivisio = [[پیداچیریک قاسمهای کرج]]
| unranked_divisio = '''Gymnospermae''' (inc. {{Extinct}}; [[گروه حسنکرج]])<br>
'''Acrogymnospermae''' (extant only)
| subdivision_ranks = [[شاخه (قاسمکرج شناسی)]]
| subdivision = [[مخ ملا]] (or Coniferophyta) – Conifers<br>
[[کهن‌ بادریکرجی]] – ''Ginkgo''<br>
[[سرخس حسن قاسمکرجی]] – Cycads<br>
[[بادریانکرجی ‌تباران]] – ''Gnetum, Ephedra, Welwitschia''
}}
بادریانکرجی ها بسیار بیکار هستند...
 
== جستارهای وابسته ==