تفاوت میان نسخه‌های «تالار»

میان ادیتوریوم و تالار در فارسی فرق است و هر تالاری لزوما ادیتوریوم نیست به این دلیل برچسب ادغام برداشته شد.
(میان ادیتوریوم و تالار در فارسی فرق است و هر تالاری لزوما ادیتوریوم نیست به این دلیل برچسب ادغام برداشته شد.)
 
{{ادغام در|ادیتوریوم}}
{{بهبود منبع|تاریخ=آوریل ۲۰۱۴}}