کالین بل: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
| fullname = Colin Bell
| dateofbirth = {{birth date and age|۱۹۴۶|۲|۲۶|df=y}}
| Date of death = {{death date and age|۱۹۴۶2021|۲1|۲۶5|df=y}}
| cityofbirth = [[Hesleden]]
| countryofbirth = [[انگلستان]]
۵۰

ویرایش