تفاوت میان نسخه‌های «سازمان حفاظت محیط زیست ایران»

(به نسخهٔ 29954638 از Europe V (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب: برگردانده‌شده
[[اسکندر فیروز]]، مرداد سال ۱۳۵۶ از ریاست سازمانی که بنیان‌گذار آن بود، کناره‌گیری کرد. پس از آن تا پاییز سال بعد [[منوچهر فیلی]] ریاست دستگاه محیط زیست ایران را بر عهده داشت.
 
پس از انقلاب ۵۷ زمزمه‌هایی از تعطیلی این سازمان شنیده شدشد، اما گروهی از فعالان توانستند از عملی شدن این خواسته جلوگیری کنند.
 
=== ایجاد ممنوعیت ورود زنان در اواخر دهه ۱۳۹۰ ===