تفاوت میان نسخه‌های «سکولارسازی»

بدون خلاصه ویرایش
 
'''سکولارسازی''' یا '''سکولاریزاسیون''' {{به فرانسوی|Sécularisation}} فرایندی است که در آن [[جامعه]] از یک هویت دربست دینی به رابطه‌ای جداتر دست پیدا می‌کند. همچنین اصطلاحی است که به باور کلی در مورد تاریخ می‌دهند؛ بدین صورت که آن را پیشرفت جوامع به سمت [[مدرنیته]] و کم شدن وابستگی به دین می‌دانند، درحالیکهدرحالی که دین جایگاه خود را به عنوان یک مرجع اصلی از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد وب |url=http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/ACROBAT/Sacred_and_Secular/Chapter%201.pdf |title=گفتمان سکولاریزاسیون |accessdate=۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20051208002707/http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/ACROBAT/Sacred_and_Secular/Chapter%201.pdf |archivedate=۸ دسامبر ۲۰۰۵ |dead-url=yes}}</ref>
 
اگرچه [[سکولاریسم]] و سکولاریزاسیون ارتباط معنایی نزدیکی با هم دارند، اما یکی نیستند. تفاوت این دو مفهوم در پاسخی است که به پرسش از نقش [[دین]] در جامعه می‌دهند. سکولاریسم مدعی قلمرویی برای معرفت، ارزش‌ها و کنش‌هاست که مستقل از اتوریته دین باشد، اما ضرورتاً منکر نقش دین در امور سیاسی و اجتماعی نیست. سکولاریزاسیون اما، به معنای کنار گذاشتن دین از این حیطه‌هاست.<ref>{{یادکرد وب |url=http://www.secularismforiran.com/sbs-secularism%26secularisation.htm |title=سکولاریسم و سکولاریزاسیون |accessdate=۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090426001637/http://www.secularismforiran.com/sbs-secularism%26secularisation.htm |archivedate=۲۶ آوریل ۲۰۰۹ |dead-url=yes}}</ref>