تفاوت میان نسخه‌های «رامش»

۷۷۰ بایت اضافه‌شده ،  ۶ ماه پیش
 
== اوایل زندگی ==
رامش در ۲۲ آبان ۱۳۲۵ در [[تهران]] به دنیا آمد، در خانواده‌ای با سه خواهر و یک برادر که ساکن خیابان اردیبهشت ([[خیابان پاستور|پاستور]]
<ref>{{یادکرد خبر |نام خانوادگی۱=رمضان‌زاده |نام۱=فیروزه |عنوان=گفتگویی به یاد رامش؛ آنگونه که بود و آنچه آرزو داشت… |نشانی=https://kayhan.london/fa/1399/10/19/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%9B-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86 |تاریخ بازبینی=11 ژانویه 2021 |خبرگزاری=کیهان لندن}}</ref>
) تهران بودند.<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی۱=پیمان |نام۱=جمشید |عنوان=رامش ( آذر محبی) و من! |نشانی=https://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/82200-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86 |وبگاه=اخبار همبستگی ملی ایران |تاریخ بازبینی=2 دسامبر 2020}}</ref> تا [[دیپلم]] طبیعی به تحصیلات خود ادامه داد و تصمیم داشت بخواست پدر <ref>{{یادکرد خبر |نام خانوادگی۱=رمضان‌زاده |نام۱=فیروزه |عنوان=گفتگویی به یاد رامش؛ آنگونه که بود و آنچه آرزو داشت… |نشانی=https://kayhan.london/fa/1399/10/19/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%9B-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86 |تاریخ بازبینی=11 ژانویه 2021 |خبرگزاری=کیهان لندن}}</ref> بعد از [[دیپلم]] وارد دانشگاه شود و در رشتهٔ [[جراحی]] به تحصیلات ادامه دهد، اما با آشنایی به [[عطاالله خرم]] در یک مهمانی <ref>{{یادکرد خبر |نام خانوادگی۱=رمضان‌زاده |نام۱=فیروزه |عنوان=گفتگویی به یاد رامش؛ آنگونه که بود و آنچه آرزو داشت… |نشانی=https://kayhan.london/fa/1399/10/19/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%9B-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86 |تاریخ بازبینی=11 ژانویه 2021 |خبرگزاری=کیهان لندن}}</ref>به عرصهٔ خوانندگی روی آورد.<ref>{{Citation|title=آواهای کم‌شنیده از دیروز تا امروز • رامش {{!}} DW {{!}} 06.12.2018|url=https://www.dw.com/fa-ir/art-culture/av-46602216|accessdate=2020-11-30|language=fa-IR|first=|last=|date=2018-12-06}}</ref>
پدرش ناصر محبی تهرانی کارمند گمرک [[فرودگاه مهرآباد]] تهران و مادرش اقدس اعتصامی نوه [[پروین اعتصامی]] بود.
<ref>{{یادکرد خبر |نام خانوادگی۱=رمضان‌زاده |نام۱=فیروزه |عنوان=گفتگویی به یاد رامش؛ آنگونه که بود و آنچه آرزو داشت… |نشانی=https://kayhan.london/fa/1399/10/19/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%9B-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86 |تاریخ بازبینی=11 ژانویه 2021 |خبرگزاری=کیهان لندن}}</ref>
تا [[دیپلم]] طبیعی به تحصیلات خود ادامه داد و تصمیم داشت بخواست پدر <ref>{{یادکرد خبر |نام خانوادگی۱=رمضان‌زاده |نام۱=فیروزه |عنوان=گفتگویی به یاد رامش؛ آنگونه که بود و آنچه آرزو داشت… |نشانی=https://kayhan.london/fa/1399/10/19/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%9B-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86 |تاریخ بازبینی=11 ژانویه 2021 |خبرگزاری=کیهان لندن}}</ref> بعد از [[دیپلم]] وارد دانشگاه شود و در رشتهٔ [[جراحی]] به تحصیلات ادامه دهد، اما با آشنایی به [[عطاالله خرم]] در یک مهمانی <ref>{{یادکرد خبر |نام خانوادگی۱=رمضان‌زاده |نام۱=فیروزه |عنوان=گفتگویی به یاد رامش؛ آنگونه که بود و آنچه آرزو داشت… |نشانی=https://kayhan.london/fa/1399/10/19/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%9B-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86 |تاریخ بازبینی=11 ژانویه 2021 |خبرگزاری=کیهان لندن}}</ref>به عرصهٔ خوانندگی روی آورد.<ref>{{Citation|title=آواهای کم‌شنیده از دیروز تا امروز • رامش {{!}} DW {{!}} 06.12.2018|url=https://www.dw.com/fa-ir/art-culture/av-46602216|accessdate=2020-11-30|language=fa-IR|first=|last=|date=2018-12-06}}</ref>
 
== خوانندگی ==