تفاوت میان نسخه‌های «شبکه رایانه‌ای»

بدون خلاصه ویرایش
'''انواع شبکه های رایانه‌ای از نظر وسعت:'''
 
WAN: شبکه محیط گسترده (Wide Area Network)
 
MAN: شبکه محیط کلان‌شهری (Metropolitan Area Network)
 
LAN: شبکه محیط محلی (Local Area Network)
 
PAN: شبکه محیط شخصی (Personal Area Network)
 
WLAN: شبکه محیط محلی بی‌سیم (Wireless Local Area Network)
 
 
۴۴

ویرایش