نجیب مایل هروی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
نقد و تصحیح و متون: شرح [[فصوص‌الحکم|فصوص الحکم]] اکبر محیی الدین [[ابن عربی]] کمال خوارزمی، در شبستان عرفان: مجموعه رسائل فارسی از پیران ایران، شرح [[مثنوی معنوی|مثنوی مولوی]] موسوم به مخزن الاسرار ولی محمد اکبرآبادی، خاصیت آینگی: نقد حال و گزیده آثار فارسی [[عین القضات همدانی]] و معارف [[سلطان ولد]] اشاره کرد. صدها مقاله دربارهٔ [[شاعران]] و ادیبان ایرانی و نسخه‌شناسی آثار آن‌ها توسط هروی نوشته شده و نیز کتاب‌های:
* مایل هروی، نجیب. [[تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی]]. تهران: [[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]]، ۱۳۸۰
* علا الدوله سمنانی، العروه لاهل الخلوة و الجلوة، (ترجمه کهن+متن عربی)، نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، چاپ دوم ۱۳۹۶.
* سعدالدین حمویه (حموی)، المصباح فی التصوف، نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، چاپ دوم ۱۳۹۰.