تفاوت میان نسخه‌های «بین النهرین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
== بابل ==
هیچ‌کس نیست که چون امروز بر محل [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] قدیم نظر کند، در خاطرش بگذرد که این سرزمین فقیر و بی‌حاصل و سوزان و ممتد بر ساحل نهر[[رود فرات]] روزگاری مرکز مدنیت نیرومند و پر ثروت بوده‌است. بابل را مردمان سومری تشکیل داده بودند ولی بعد از حمله آکدی‌ها از بیابان های غربی، این شهر را به سلطه خود در آوردند. [[حمورابی]] دولت‌های کوچک و پراکنده در جنوب بین‌النهرینمیانرودان را یکی کرد و با قانون نامه بزرگ خود نظم نوینی را بر این سرزمین‌ها حاکم ساخت.<ref name="ReferenceB"/>
 
== آشور ==