تفاوت میان نسخه‌های «به کجا چنین شتابان (مجموعه تلویزیونی)»

۱ ویرایش 89.32.106.57 (بحث) برگردانی شد (توینکل)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(۱ ویرایش 89.32.106.57 (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== خلاصه داستان ==
سریال «به کجا چنین شتابان» قصهٔ چاقیجوانی است که بسیارسری موزپرشور میخورددارد و اینآرزوهایی سبببزرگ شدهکه می‌خواهد به یکباره به آنان برسد. قصه داستان روایت گر افرادی است که اومی‌خواهند چاقیک ترینشبه فردره اینصد سریالساله به شماررا برودبروند و در اخرتوسطاین محافظراه فریدونبدون خفهتوجه شد...به بهایی که می‌پردازند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند!
 
==بازیگران==