تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:محک/کارها/باز»

* [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/کتابخانه اسکندریه مصر]]
* [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/انقلاب مه]]
* [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/درخت دار (ترانه بازی‌های گرسنگی)]]
* [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اما گلدمن]]
* [[ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/اعتصاب غذای ایرلندی‌ها در ۱۹۸۱]]