تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:محک/کارها»

بدون خلاصه ویرایش
** {{/وضعیت|}} [[اتحاد ملی طبرستان]]
** {{/وضعیت|نشد}} [[مشدی پروری]]
** {{/وضعیت|شد}} {{Icon|گفب}} [[فهرست شهرستان‌های استان مازندران|فهرست شهرستان‌های مازندران]]
** {{/وضعیت|شد}} {{Icon|گفب}} [[فهرست شهرستان‌های استان گلستان|شهرستان‌های گلستان]]
 
== مقالات زبان مازندرانی ==
*** {{/وضعیت|شد}} {{Icon|خوب}} ''[[اشتعال]]'' <sup>[[:en:Catching_Fire|en]]</sup>
*** {{/وضعیت|شد}} {{Icon|خوب}} ''[[زاغ مقلد]]'' <sup>[[:en:Mockingjay|en]]</sup>
**** {{/وضعیت|شد}} {{Icon|گمخخوب}} ''[[درخت دار (ترانه بازی‌های گرسنگی)|درخت دار]]'' <sup>[[:en:The Hanging Tree (The Hunger Games song)|en]]</sup> <sup>&</sup>
* سینما:
** {{/وضعیت|منفعل}} [[باشگاه مبارزه|فایت کلاب]] <sup>[[:en:Fight Club|en]]</sup> '' در پیش‌نویس ''
** {{/وضعیت|}} [[فمینیسم]] <sup>[[:en:Feminism|en]]</sup>
*** {{/وضعیت|شد}} {{Icon|خوب}} [[منال شریف]] <sup>[[:en:Manal_al-Sharif|en]]</sup>
*** {{/وضعیت|شد}} [[فهیمه اکبر]]
*** {{/وضعیت|}} [[بی‌بی‌خانم استرآبادی]]
** {{/وضعیت|شد}} {{Icon|فب}} [[فهرست مناطق خودمختار بر پایه کشور]]