تفاوت میان نسخه‌های «فلامنکو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
 
مانند بولریاس، سولئارس و فاندانگوس هم یکاز توکه 12 ضربی می باشدباشند. تانگو یک توکه 4 ضربی، گرانایناس یک توکه آزاد (از نظر زمانی) و..
 
== موسیقی ==
۱

ویرایش