روبرتیان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
| country = [[امپراتوری فرانک]]{{سخ}}[[فرانک باختری]]
| estates =
| titles = * پادشاهی فرانسه[[فرانک غربی]]
* دوک های فرانکس
* دوک برگندی
* [[دودمان بابنبرگ]]
}}
'''روبرتیان''' ({{lang-en|Robertians}}) خانواده‌ای از فرانک‌ها هستند که در اوایل قرن هشتم در همان منطقه کنونی بلژیک ظاهر شدند و بعدها به [[فرانک‌هافرانک‌های باختری]]، بین رودخانه‌های [[سن]] و [[لوآر]] رسیدند. این خاندان با وفاداری (گاهی آمیخته با کینه) به [[کارولنژی‌ها]]، قدرت را در [[فرانک غربیباختری]] از ۸۸۸ تا ۹۸۷ میلادی در دست گرفتند. این خانواده بارها پسران خود را "رابرت" نامیدند.
'''روبرتیان''' ({{lang-en|Robertians}}) خانواده ای از فرانک‌ها هستند
که در اوایل قرن هشتم در همان منطقه کنونی بلژیک ظاهر شدند و بعدها به [[فرانک‌ها باختری]]، بین رودخانه‌های [[سن]] و [[لوآر]] رسیدند. این خاندان با وفاداری (گاهی آمیخته با کینه) به [[کارولنژی‌ها]]، قدرت را در فرانک غربی از ۸۸۸ تا ۹۸۷ در دست گرفتند. این خانواده بارها پسران خود رابرت نامیدند.
 
== منابع ==