تفاوت میان نسخه‌های «همایون هوشیارنژاد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|مهرداد آسمانی
|منوچهر چشم آذر
|-
|[[شیلا (خواننده)|شیلا]]
|«هوس»
|همایون هوشیارنژاد
|حسن شماعی زاده
|عبدی یمینی
|-
|[[شیلا (خواننده)|شیلا]]
|«آسه آسه»
|همایون هوشیارنژاد
|محمد مقدم
|محمد مقدم
|-
|[[شیلا (خواننده)|شیلا]]
|«شب پرستاره»
|همایون هوشیارنژاد
|محمد مقدم
|محمد مقدم
|-
|آرمان
۲۷۴

ویرایش