تفاوت میان نسخه‌های «همایون هوشیارنژاد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|همایون هوشیارنژاد
|حسن شماعی زاده
|مهداد زندکریمی
|عبدی یمینی
|-
|[[شیلا (خواننده)|شیلا]]
|محمد مقدم
|محمد مقدم
|-
|[[شیلا (خواننده)|شیلا]]
|«نگاه عاشقونه»
|همایون هوشیارنژاد
|محمد مقدم
|محمد مقدم
|-
|[[شیلا (خواننده)|شیلا]]
|«مسافر غریبه»
|همایون هوشیارنژاد
|حسن شماعی زاده
|نوید نحوی
|-
|آرمان
۲۷۴

ویرایش