سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: خواروبار⟸خواربار، خوددارى⟸خودداری
(تمیزکاری)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: خواروبار⟸خواربار، خوددارى⟸خودداری)
 
== تاریخچه ==
سرشماری‌هایی در اواخر سدهٔ سیزده و اوایل سدهٔ چهارده هجری شمسی در ایران انجام شده‌ بود. چندین مرتبه هم دولت و هم شهرداری‌ها برای تأمین احتیاجات عمومى مخصوصاً خواروبارخواربار اقدام به سرشمارى کردند اما نتیجه موفقیت‌آمیزی نگرفتند. علت اصلی ناکام ماندن این سرشماری‌ها این بود که مردم از اظهار حقیقت خوددارىخودداری مى‌کردند. در سال ۱۳۰۷ خورشیدی با تصویب «قانون سجل احوال» دولت موظف شد هر ده سال یک بار سرشمارى کند اما نخستین سرشماری رسمی در سال ۱۳۱۸ انجام گرفت. <ref name=":0">{{یادکرد وب |عنوان=مذاکرات جلسه ۹۲ دوره یازدهم مجلس شورای ملی دهم خرداد ۱۳۱۸ |نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-92-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-10-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-1318}}</ref>
 
دولت برای اجرای قانون سرشماری که در دهم خرداد ۱۳۱۸ به تصویب [[مجلس شورای ملی]] رسید، ابتدا در اول تیر آن سال سرشماری را به صورت آزمایشی در شهر [[کاشان]] اجرا کرد. روز اجراى سرشمارى تعطیل همگانى شد و جز مأموران سرشمارى، همه ی مردم ملزم شدند در خانه بمانند. مأموران سرشماری از میان کارمندان دولت و شهردارى‌ها، کدخدایان، معلمان و استادان دانشگاه‌ها، دانش آموزان و دانشجویان برگزیده شدند. <ref name=":0"/>