تفاوت میان نسخه‌های «عشق بی‌پایان (فیلم ۱۹۸۱)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* {{Amg title|15819|Endless Love}}
* {{mojo title|endlesslove|Endless Love}}
* {{Rotten-tomatoes|endless_love|Endless Love}}
{{فرانکو زفیرلی}}