تفاوت میان نسخه‌های «به کجا چنین شتابان (مجموعه تلویزیونی)»

برچسب‌ها: واگردانی دستی ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
*[[دنیا حیدری]] : پریا
*[[مطهره اسمی]] : مطهره هوشمند ( دختر هادی و مهرانگیز ، خواهر مرتضی و مریم )
*[[داوود مقدادی]] : سرهنگ
*[[رامونا شاه]] : سرگرد
*[[متین حیدری نیا]] : امیرعلی