استیل‌سالیسیلیک اسید: تفاوت میان نسخه‌ها

آسپرین داروی خوشحال کننده نیست و این اشتباه است
(آسپرین داروی خوشحال کننده است و این نوشته نشده)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(آسپرین داروی خوشحال کننده نیست و این اشتباه است)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|نام ژنریک =آسپیرین
داروی خوشحال کننده
(الکی)
|نام آیوپاک= 2-acetoxybenzoic acid
|نام و تصویر =Aspirin-skeletal.svg
کاربر ناشناس