خدای کشتار: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: تآتر⟸تئاتر، مسأله⟸مسئله
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: تآتر⟸تئاتر، مسأله⟸مسئله)
پسر یازده سالهٔ خانوادهٔ رایل با چماق زده است دو دندان هم‌کلاسی خود را شکسته است. خانوادهٔ رایل برای دل‌جویی و تفاهم به خانهٔ خانوادهٔ هویل می‌آیند. در آغاز روابط بسیار متمدنانه است اما کم‌کم خشونت موجود در روابط و وحشی‌گری نامتمدنانه‌شان بروز می‌کند و وضعیتی بسیار کمیک و در عین حال تاسف‌بار به‌وجود می‌آورد.
 
تم اصلی این نمایشنامه را می توانیم "اختلافات دائمی" بدانیم. فردگرایی یا تقسیم بندی یا مرزبندی برای احراز هویت های هم فردی و هم اجتماعی پایه و اساس اختلافات می شود. مجموعه ی فرم و محتوا، (روایت تک پرده ای، حماقت آشکار آدم ها، مسألهمسئله ی تخاصم و تضاد در اصل زندگی، تفاوت ظاهر و باطن، سلطه و برتری جویی و تحقیر دیگران، حذف فیزیکی و جنگ های منطقه ای، جدال های کودکانه، صلح طلبی ناکارآمد، تضادهای زنان و ...) ما را به یک کُلیّت می رساند: "گروتسک"<ref>{{یادکرد وب|عنوان=انسجام بنیادهای فکری و ساختار در نمایشنامه های یاسمینا رضا - انسان شناسی و فرهنگ|نشانی=https://anthropologyandculture.com/en/easyblog/3358-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7|وبگاه=anthropologyandculture.com|بازبینی=2019-11-01|archiveurl=https://web.archive.org/web/20191101083159/https://anthropologyandculture.com/en/easyblog/3358-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2581%25DA%25A9%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A7|archivedate=۱ نوامبر ۲۰۱۹|dead-url=yes}}</ref>
 
== نمایش ==
=== نمایش‌های اصلی ===
نمایشنامه خدای کشتار از ۱۵ تا [[۲۹ دسامبر ۲۰۰۸]] به کارگردانی [[ماتیاس گهرت]] (Matthias Gehrt) در [[آلمان]] به روی صحنه رفته‌است.<ref>میرشاه‌ولد «[http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=268438 ایران تآترتئاتر]{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}"</ref>
 
این نمایش در ایران در [[آذر]] ۱۳۸۷ به [[زبان فارسی]] در [[سالن سایه]] [[تئاتر شهر]] به کارگردانی [[علیرضا کوشک جلالی]] به نمایش درآمد و هم‌زمان به زبان آلمانی در [[آلمان]] روی صحنه رفت.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=268438|عنوان=نمایش «خدای کشتار» ویژهٔ رسانه‌ها اجرا می‌شود|تاریخ=۱۹ آذر ۱۳۷۸|تاریخ بازدید=۲۷ آذر ۱۳۸۷|اثر=[http://iscanews.ir/fa/ خبرگزاری ایسکانیوز]}}{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹|bot=InternetArchiveBot}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.theater.ir/article.aspx?id=17319|عنوان=همزمانی اجرای نمایش «خدای کشتار» در ایران و آلمان|تاریخ=۲۷ آبان ۱۳۷۸|تاریخ بازدید=۲۷ آذر ۱۳۸۷|نویسنده=میرشاه‌ولد، مینو|اثر=[http://www.theater.ir/ ایران تآترتئاتر]}}</ref>{{سخ}}
{{جعبه اطلاعات تآترتئاتر | عنوان= خدای کشتار
| تصویر=
|عرض تصویر=
== منابع ==
* {{یادکرد وب| نشانی = http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=268438| عنوان = نمایش «خدای کشتار» ویژهٔ رسانه‌ها اجرا می‌شود| تاریخ = ۱۹ آذر ۱۳۷۸| تاریخ بازدید = ۲۷ آذر ۱۳۸۷| اثر = [http://iscanews.ir/fa/ خبرگزاری ایسکانیوز]}}{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}
* {{یادکرد وب| نشانی = http://www.theater.ir/article.aspx?id=17319| عنوان = همزمانی اجرای نمایش «خدای کشتار» در ایران و آلمان| تاریخ = ۲۷ آبان ۱۳۷۸ | تاریخ بازدید = ۲۷ آذر ۱۳۸۷| نویسنده = میرشاه‌ولد، مینو| اثر = [http://www.theater.ir/ ایران تآترتئاتر]}}
 
== پیوند به بیرون ==