پروتئاز: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
جز (ربات: ویرایش جزئی)
 
== کارکردها ==
پروتئازها دارای اهمیت زیادی در کنترل فعالیت‌های سلولی دارند. در سلول‌های مختلف انواع زیادی از پروتئازها در هر زمان مشخص بیان می‌شوند. برای مثال: تعداد زیادی از پروتئین‌هایی که در سلول‌ها بیان می‌شوند به فرم غیر فعال هستند. برای اینکه این پروتئین‌ها فعال شوند باید توسط پروتئازها پردازش شوند. پردازش پروتئولایتیکی یکی از راه‌های کنترل فعالیت پروتئین‌ها است. بسیاری از پروتین‌هاپروتئین‌ها مانند [[آنزیم]]‌ها، [[سایتوکین]]‌ها، [[هورمون]]‌های رشد، رسپتورهای سلولی و...، به این روش فعال می‌شوند. در اثر این کنترل پروتئولایتیکی، فعالیت‌های مختلف سلولی مانند [[رونویسی]] و [[همانند سازی]]، پیشرفت [[سیکل سلولی]]، تکثیر سلول، [[تمایز]]، [[اپوپتوز]] و...، کنترل می‌شود. نقص در این سیستم پردازش پروتئولایتیکی همچنین می‌تواند منجر به بیماری‌هایی مانند [[سرطان]]، [[آرتریت]]، بیماری‌های نورودژنراتیو و بیماریهای قلبی عروقی شود.
 
== دگرادوم ==